ThommessenFlow Finn folk
Studentnytt

Bygger nettverk i London

DSC 4095

I tillegg til faglig utvikling tok advokatfullmektig Linn Andrea Nordhus også med seg nye ferdigheter innen relasjonsbygging tilbake til Oslo.

Siden 2010 har nærmere førti av Thommessens advokatfullmektiger fått mulighet til å jobbe ved London-kontoret. Kontoret ledes av Resident Partner Lars Eirik Gåseide Røsås, og det er til enhver tid to til tre fullmektiger utplassert i London. En advokatfullmektig fra vår transaksjonsavdeling er utplassert i London i ett år av gangen. I tillegg er en til to fullmektiger fra andre avdelinger utplassert i seks måneder av gangen.

Linn startet i Thommessen i 2016, etter å ha tatt en LL.M. ved the University of Minnesota. Allerede før hun ble ansatt hadde hun London-kontoret i kikkerten.

Det at Thommessens fullmektiger får anledning til å jobbe ved London-kontoret har absolutt bidratt til å gjøre firmaet til en enda mer attraktiv arbeidsgiver for meg. Linn Andrea Nordhus
Fast advokat

Utplassert i ett år

Thommessen har to leiligheter sentralt i London, og Linn fikk disponere en av dem i et helt år. Selv om hun befant seg et godt stykke fra sine kollegaer i Oslo, var arbeidsoppgavene hennes ved London-kontoret ganske like som de hun var vant til.

Selv om jeg har vært utplassert i London har jeg jobbet med prosjekter jeg også ville vært med på dersom jeg var i Oslo, i tillegg til prosjekter sammen med Lars Eirik (Resident Partner). Det at man jobber fra to forskjellige kontorer har ikke vært noe hinder for dialog og samarbeid underveis i prosjektene, og jeg har hatt løpende kontakt med mine kollegaer i Oslo. Den største forskjellen fra å jobbe på Oslo-kontoret er nok at arbeidshverdagen i London også åpner for nettverksbygging, forteller Linn.

Mingling i fokus

Noe av det viktigste med å være til stede i London er å treffe klienter og andre advokatfirmaer man nødvendigvis ikke ville fått en relasjon til i Norge. En typisk arbeidsuke kan inneholde alt fra lunsjer med fullmektiger i andre firmaer, til større bransje-eventer på kveldstid.

Jeg opplevde at det er en helt annen kultur for nettverksbygging i London sammenlignet med Norge. Å delta på arrangementer der mingling og relasjonsbygging står i fokus, er en naturlig del av arbeidshverdagen i London. Det er heller ikke uvanlig å invitere advokatfullmektiger i andre firmaer på forretningslunsj. Nettverksbyggingen man får tatt del i ved London-kontoret er en unik erfaring man ikke får på fullmektignivå hjemme, sier Linn, og legger til at fullmektigene i London også får tid til å nyte byen i løpet av oppholdet.

DSC 4062

- Det er gode muligheter for å utforske byen ved siden av jobb. Det er alltid noe å finne på i London, sier Linn.

Thommessen i London

I mer enn tretti år har vårt kontor i London vært en viktig lyttepost i det internasjonale markedet. Ikke minst har det vært et viktig læringssted for advokatfullmektiger.

  • Thommessen har til enhver tid to til tre advokatfullmektiger utplassert i London.
  • En advokatfullmektig fra vår transaksjonsavdeling er utplassert i London i ett år av gangen. I tillegg er en til to fullmektiger fra andre avdelinger utplassert i seks måneder av gangen.
  • London-kontoret ledes av Resident Partner Lars Eirik Gåseide Røsås.

Les mer om ThommessenAkademiet.