ThommessenFlow Finn folk
Referansesaker

Buheii vindpark – investeringer og arbeidsplasser

Trans vind 1

Thommessen har bistått Green Investment Group (GIG) med kjøp og prosjektfinansiering av Buheii vindpark i Agder.

Buheii vindpark vil ha 19 Vestas turbiner med en total installert effekt på 79,8 MW. Investeringen sikrer også 80 – 100 arbeidsplasser bare for Rogalands-entreprenøren RISA AS. Kraften fra vindparken skal leveres til den lokale industribedriften Eramet på en lang kraftkontrakt.

Thommessens team har vært ledet av partner Bendik Christoffersen som sier:
- Det føles meningsfullt å arbeide med et prosjekt som bidrar til det grønne skiftet og gir kraft til lokal industri, samtidig som det sikrer investeringer og arbeidsplasser i Norge i en tid preget av det motsatte.

Les mer i pressemeldingen fra Green Investment Group.

Kontaktperson