ThommessenFlow Finn folk
Referansesaker

Børsnotering av Hafnia Limited på Oslo Børs

6

Thommessen har bistått Hafnia Limited i forbindelse med selskapets notering på Oslo Børs.

Hafnia er en av verdens ledende eiere og operatører av produkttankere. Selskapet opererer en flåte på 174 skip med en total lasteevne på 6,1 millioner dvt og har ytterligere tonnasje under bygging.

Thommessen har bistått Hafnia gjennom en rekke transaksjoner som har ledet frem til selskapets notering på Oslo Børs, herunder fusjonen mellom BW Tankers og Hafnia Tankers i januar 2019 som skapte dagens Hafnia. Etter gjennomføringen av fusjonen, ble den samlede virksomheten notert på N-OTC. I november 2019 gjennomførte Hafnia og en gruppe selgende aksjonærer en plassering av aksjer med en total verdi på USD 200 millioner (hvorav USD 75 millioner var bruttoproveny til selskapet). Aksjeplasseringen la til rette for selskapets notering på Oslo Axess som fant sted den 8. november 2019.

Hafnia ble notert på Oslo Børs den 30. april 2020 ved overføring fra Oslo Axess.

Hafnias majoritetsaksjonær er BW Group, et maritimt konsern med virksomhet innenfor transport av olje og gass, flytende gassinfrastruktur, miljøteknologi og produksjon av olje og gass. BW Group eier også en betydelig andel av aksjene i de Oslo-noterte selskapene BW Offshore, BW Energy, BW LPG og Epic Gas, samt det NYSE-noterte selskapet DHT Holdings.

Kontaktpersoner