ThommessenFlow Finn folk
Studentnytt

ThommessenAkademiet: Bli kjent med livet som advokatfullmektig

P51 A0775

Kristine Fagerlund var en av deltakerne på 2018/2019-kullet. Hun sitter igjen med flere høydepunkter etter endt ThommessenAkademi.

Hva har vært det beste med ThommessenAkademiet?

Vanskelig å trekke frem én ting, men jeg synes prosedyrekonkurransen på siste samling var veldig morsom. Vi ble satt sammen i team på to og to, og hadde en halv dag til å forberede oss på å prosedere foran de svært dyktige prosedyreadvokatene Henning Harborg, Eirik W. Raanes og høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg. Utfordrende, gøy og veldig lærerikt!

Har du vært med på noen fagseminarer – i så fall hvilke og hvordan har det vært?

ThommessenAkademiet besto av tre samlinger, hvorav hver samling var knyttet til et eget tema. Temaet for første samling var salg av næringseiendom med løpende leiekontrakter, temaet for andre samling var finansiering og restrukturering. Temaet for siste samling var prosess. På de to første samlingene skulle vi forhandle i etterkant av fagseminarene. Sistnevnte var veldig gøy! På siste samling hadde vi en prosedyrekonkurranse – dette var virkelig et høydepunkt.

Hvordan har det vært å ha egen mentor i Thommessen?

Det har vært helt supert å ha Anders Sundsdal som mentor. Vi har hatt flere lunsjer gjennom året, og han har i den forbindelse gitt meg gode råd og nyttig input både om rollen som trainee og kloke grep i hverdagen som student.

Hva er det viktigste du har lært som deltaker på ThommessenAkademiet?

Det er vanskelig å trekke frem én konkret ting, men jeg tror nok at noe av det viktigste er at man aldri skal undervurdere det å kunne stole på seg selv, og det å tørre å kaste seg ut i nokså ukjente settinger.

ThommessenAkademiet

Hvert år tar vi opp et kull med ti nye studenter som vi følger tett over to semestre.

  • Tre faglige og sosiale samlinger som alle strekker seg over to dager.
  • Du får prøve deg i praksis på blant annet forhandlinger og prosedyre, løse spennende caseoppgaver sammen med de andre deltakerne og lære om spennende tema innen forretningsjus av våre dyktige advokater.
  • Alle deltakere i ThommessenAkademiet får tett oppfølging av en egen mentor. Du får også et traineeopphold og tilbud om skriveplass i våre lokaler.
  • ThommessenAkademiet er for studenter som skal begynne på 2. semester, 3. avdeling eller 1. semester, 4. avdeling.
  • Opptaket til ThommessenAkademiet starter på våren. Intervjuene vil foregå i juni, og selve programmet har oppstart i oktober.
  • Vi tar imot søknader fra studenter ved alle universitetene, og dekker reise og overnatting for deg som kommer fra Bergen eller Tromsø.

Kontaktperson

Aktuelt