ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Thommessens bærekraftsrapport 2021

Tz8h8us4nt

Thommessen ble i 2019 en del av FNs Global Compact – et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. Som en del av dette samarbeidet rapporterer vi årlig på vårt arbeid og våre mål innen bærekraft. ​Her kan du lese årets bærekraftsrapport.

I Thommessen er vi opptatt av at vi skal være "ekte team i alt vi gjør". Derfor er bærekraftsmål nummer 17 – samarbeid for å nå målene – viktig for oss. Skal vi lykkes med å nå bærekraftsmålene må vi samarbeide på tvers. Vi er derfor med i nettverk som FN Global Compact, Katapult Ocean og Klimapartnere Rogaland. Men den viktigste jobben er trolig den vi gjør sammen med klientene våre. Vi tror på at ved å integrere bærekraft i vår juridiske rådgiving innenfor samtlige bransjer og fagområder, kan vi bidra til å skape langsiktige verdier for våre klienter samtidig som vi bidrar til en bærekraftig utvikling.

Et av våre store prosjekter på tvers av Thommessen i året som har gått, har vært utviklingen av Thommessen Sustainability Database. I takt med et økende fokus på bærekraftig utvikling så vi at bærekraftreguleringen skjøt fart. Både i form av nytt regelverk, men også i form av konkrete krav fra ulike bransjer, finansinstitusjoner og investorer. I vår database får du en oppdatert oversikt over hva som er relevant innen din sektor knyttet til bærekraft, og vi forklarer hvordan dette kan påvirke din virksomhet. Som forretningsadvokater er kunnskap vår viktigste ressurs. Derfor har vi gjort tjenesten tilgjengelig for klienter, potensielle klienter og andre samarbeidspartnere. Over 300 virksomheter har registrert seg i databasen, og vi håper dette kan være et bidrag til jobben med å skape et mer bærekraftig næringsliv.

Vi har tre verdier som er viktige for oss, og som er styrende for vår kultur og hvordan vi driver firmaet. Den første verdien er pålitelig, og handler om hvordan vi er. Den andre verdien er engasjert, og handler om hvordan vi møter mennesker. Sist, men ikke minst, kommer nysgjerrig, som handler om hvordan vi møter endring. I bærekraftsrapporten vår får du en oversikt over hvordan vi jobber med bærekraft strukturert under disse verdiene. Vi deler våre resultater fra året som har gått, og målene våre som skal hjelpe oss å strekke oss enda lenger. Vårt fokus er FN Global Compacts ti prinsipper innen menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon.

  • Lurer du på hvordan vi jobber med blant annet mangfold, miljø og klima og samfunnsansvar i Thommessen? Les årets rapport her

Kontaktperson