ThommessenFlow Finn folk
Referansesaker

Akershus Energi investerer i Solenergi FUSen AS

L1116441

Økt satsning på solenergi i Norge.

Akershus Energi Infrastruktur AS har gjennom en rettet emisjon tegnet seg for 1/3 av aksjene i Solenergi FUSen AS, og styrker dermed sin satsning innenfor fornybar energi og solenergi. Thommessens team, bestående av Bendik Christoffersen, Siren Ellensen og Morten Coward Lindstad, har hatt gleden av å bistå Akershus Energi i transaksjonen.

Solenergi FUSen AS har spesialisert seg på solcelleanlegg til tak og fasader i bedriftsmarkedet. Med Akershus Energi som deleier blir solenergiselskapet styrket finansielt og emisjonen gir grunnlag for ytterligere utvikling og vekst av FUSen i Norge i årene som kommer.

Les mer i denne pressemeldingen fra FUSen og Akershus Energi.

Kontaktpersoner