Kompetanseområder
Les mer om vår kjernevirksomhet
Advokater
Presentasjon av våre advokater
Kontorer
Informasjon og kontaktdetaljer
Maritime Casualty Response
+47 23 11 11 77 (24h)
Obiter Marine
 
Rettigheter og ansvar
Kvalitet og etikk
Rune Solberg
Advokat
Telefon
Mobil
Epost
Kontorsted

+47 23 11 12 27
+47 90 10 57 74
rso@thommessen.no
Oslo

Kopier kontaktkort til Outlook

Sekretær
Telefon
Sentralbord
se4@thommessen.no
+47 23 11 10 14
+47 23 11 11 11

Kompetanseområde
 • M&A og kapitalmarkeder
 • Olje og gass


Kjernekompetanse
 • Børs- og verdipapirrett
 • M&A (Fusjoner og virksomhetsoverdragelse)
 • Olje- og gassavtaler

Bransjefokus
 • Handel
 • Industri
 • Oil & Gas
 
Partnere
Alle advokater
Advokatassistenter og sekretærer
Administrasjon og stab