ThommessenFlow Finn folk

Sveinung Ueland Fast advokat Oslo

Sveinung jobber hovedsakelig med finansregulatoriske spørsmål, og bistår norske og utenlandske aktører i finansmarkedene med konsesjonssøknader og løpende rådgiving.

Han har flere års erfaring med finansmarkedsrett, og har tidligere arbeidet som rådgiver i Finanstilsynets avdeling for markedstilsyn. I hovedsak bistår Sveinung verdipapirforetak og kapitalforvaltere med regulatoriske spørsmål, herunder konsesjonsprosesser og transaksjoner. Han bistår også norske og internasjonale klienter ved inngåelse av standardavtaler for derivattransaksjoner, verdipapirlån mv.
 1. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 2. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 3. Rådgiver, Finanstilsynet

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Post-graduate Diploma, International Finance Law
  Queen Mary University of London

 3. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen