ThommessenFlow Finn folk

Ole Christoffer Ellingsen Senioradvokat Oslo

Ole Christoffer jobber spesielt med vassdrags- og energirettslige, eiendomsrettslige, ekspropriasjonsrettslige og miljørettslige problemstillinger for aktører i energi- og eiendomsbransjen, samt for andre infrastrukturaktører som fiberselskaper og datasentre. Ole Christoffer har omfattende erfaring med saker knyttet til fremføringsrettigheter for kritisk infrastruktur, særlig fra ekspropriasjons- og skjønnssaker, samt i forbindelse med løpende rådgivning knyttet til rammebetingelser for eksisterende infrastruktur. Ole Christoffer var vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo før han begynte i Thommessen etter å skrevet avhandling innenfor miljørettsfeltet.
  1. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

  2. Fast advokat, Oslo, Thommessen

  3. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
    Skema Business School

  2. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo

  1. "Privates krav på håndheving av offentligrettslige forurensningsnormer", Institutt for offentlig retts skriftserie 02/2012, Miljørettslige studier nr. 38.