ThommessenFlow Finn folk

Marte Fossan Tingstad Advokatfullmektig Oslo

Marte arbeider hovedsakelig med offentligrettslige og privatrettslige problemstillinger knyttet til produksjon, overføring og omsetning av fornybar energi. I tillegg bistår hun norske og internasjonale selskaper i forbindelse med fusjoner og oppkjøp innenfor sitt fagområde.

Marte bistår også med entrepriserettslige problemstillinger.
  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  1. Utvekslingsopphold
    The University of Queensland

  2. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen