ThommessenFlow Finn folk

Mads Ole Haugen Senioradvokat Oslo

Mads Ole arbeider primært med eiendomstransaksjoner og løpende kontraktsbistand for selskaper i eiendomsbransjen.
 1. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 2. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 3. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 4. Advokat/advokatfullmektig, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

 5. Vernepliktig jurist, Generaladvokaten og Krigsadvokatene for Sør-Norge

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Semesteremne i tysk
  Universitetet i Oslo

 3. Cand jur
  Universitetet i Oslo