ThommessenFlow Finn folk

Julie Basedow Ameln Advokatfullmektig Oslo

Julie jobber hovedsakelig med offentligrettslige og privatrettslige problemstillinger knyttet til produksjon, overføring og omsetning av fornybar energi. I tillegg bistår hun norske og internasjonale selskaper i forbindelse med fusjoner og oppkjøp innenfor sitt fagområde. Hun har omfattende erfaring med lånefinansiering.
  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
    Skema Business School

  2. General course
    London School of Economics and Political Science

  3. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen