ThommessenFlow Finn folk

Henrik Søvik Advokatfullmektig Oslo

Henrik jobber med skatterettslige spørsmål av nasjonal og internasjonal karakter.

For tiden i permisjon
  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  2. Redaktør, Jussens Venner

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo

  2. Utvekslingsopphold
    Penn State Law