ThommessenFlow Finn folk

Hedda Rysst Advokatfullmektig Oslo

Hedda arbeider med generell sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre, både for de alminnelige domstoler og i voldgift. Hun er også styreleder i Young Arbitration Practitioners Norway.
 1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 2. Claims/legal, Western Bulk

 3. Kravsbehandler, Assuranceforeningen Gard

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen

 3. Utvekslingsopphold
  Università degli Studi di Milano