ThommessenFlow Finn folk

Bernt Jacob Pettersen Senioradvokat Bergen

Bernt Jacob er styremedlem og rådgiver for en rekke virksomheter innen skipsfart, eiendom, finans og industri. Han arbeider særlig med selskapsrett og kontraktsrett og har i mer enn 35 år deltatt i en rekke transakjoner og omstruktureringer innen ulike bransjer. Videre bistår han med generasjonsskifter i familieeide virksomheter. Han prosederer regelmessig for norske domstoler innenfor kontraktsrett, selskapsrett og arbeidsrett. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 1989.
 1. Senioradvokat, Bergen, Thommessen

 2. Møterett for Høyesterett,

 3. Partner, Bergen, Thommessen

 4. Trainee, Royal Viking Line AS

 5. Trainee, San Francisco, Advokatfirmaet Graham & James

 6. Advokatfullmektig, Bergen, Thommessen

 7. Vitenskapelig assistent, Arbeidet for Prof. Dr. juris Peter Lødrup med erstatningsrett og familierett, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

 1. Studieopphold
  University of California, Berkeley

 2. Cand jur
  Universitetet i Bergen